Hướng dẫn Upload torrents

Đề nghị tất cả các bạn SEARCH trước khi upload torrents, nếu biết xuất xứ, nguồn gốc nên ghi rõ

Đề nghị tất cả các thành viên tắt chức năng DHT (với mọi chương trình Bittorrent) - Xem hướng dẫn tại đây

HD-Viet Nơi chia sẻ niềm đam mê - Search Cloud
Dancing   With   Stars   HDTV   Dinoshark   BluRay   Girls   Generation   SNSD   Inky   Gayo   Apocalypto   PROPER   CtrlHD   Bryan   Adams   Bryan   Adams   FLAC   Diary   Addict   BluRay   spaDTS   rusAC   yfed   Gods   Egypt   BluRay   HDMA   MTeam   Best   Quang   Music   Video   KaraOK   Trick   Treat   BluRay   EPiK   Orphan   BluRay   HUBRIS   duong   USLT   Cassandra   Wilson   Belly   Rise   Empire   HDAccess   Gangs   York   BluRay   ESiR   Relax   piano   Christmas   FLAC   HDVNbits   Lossless   Team   Iron   Bluray   City   Life   Death   BluRay   WiKi   Reseed   PARIS   NIGHT   REPACK   Bluray   CBGB   House   Fury   BluRay   ESiR   Kill   Bill   BluRay   ESiR   High   Audiophile   Test   Demo   SACD   Pack   Best   Audiophile   Voices   master   Taichi   HDTV   Jerry   Cracker   Tale   Transporter   Bluray   SEPTiCt   septic   Love   USLT   Shania   Twain   Discography   Lossless