Hướng dẫn Upload torrents

Đề nghị tất cả các bạn SEARCH trước khi upload torrents, nếu biết xuất xứ, nguồn gốc nên ghi rõ

Đề nghị tất cả các thành viên tắt chức năng DHT (với mọi chương trình Bittorrent) - Xem hướng dẫn tại đây

HD-Viet Nơi chia sẻ niềm đam mê - Search Cloud
Romantic   Collection   Pack   FLAC   Acoustic   Alchemy   SOUNDS   LUCIA   Demux   HDViE   Garfield   HDTV   JAVLiU   master   Taichi   HDTV   KaSim   CHOPIN   PIANO   ALBUM   Beyond   clouds   promised   place   Elvis   Presley   Hits   FLAC   Police   Story   BluRay   CiNEFiLE   Thanh   Iron   Monkey   BluRay   Audio   Year   Bluray   CtrlHD   Swamp   Shark   BluRay   HDChina   Death   LiMiTED   BluRay   SiNNERS   Fountain   HDDVD   ESiR   Boyzone   Request   Flac   Hurt   Locker   BluRay   CtrlHD   Detective   BluRay   dxva   EuReKA   Canh   Hiep   USLT   Talent   Show   Final   Trong   Single   BluRay   SiKa   Alvin   Chipmunks   BluRay   ESiR   Collecton   Lossless   PACK   Artists   BluRay   WiKi   Suite   Francaise   BluRay   RARBG   Freddy   Jason   BluRay   File   test   Myth   Bluray   Hong   Mong   SDTV   Vorbis   HDViE