Hướng dẫn Upload torrents

Đề nghị tất cả các bạn SEARCH trước khi upload torrents, nếu biết xuất xứ, nguồn gốc nên ghi rõ

Đề nghị tất cả các thành viên tắt chức năng DHT (với mọi chương trình Bittorrent) - Xem hướng dẫn tại đây

Gửi lại mã kích hoạt, tìm trong inbox hoặc spam bulk
Nhập email của bạn khi đăng ký tài khoản HD-Viet Nơi chia sẻ niềm đam mê.